TEKEN NU VOOR EEN REFERENDUM OVER DE DONORWET

De nieuwe donorwet werpt een hele persoonlijke vraag op: Mag de overheid beslissen over wat er met jouw lichaam gebeurt? Daarom is deze wet een perfect onderwerp voor een referendum. Steunt Nederland actieve donorregistratie, of willen we liever een andere oplossing?

Teken ook! Je kunt met de button hieronder direct je handtekening zetten voor een referendum. Er is haast bij: vóór 14 juni zijn minimaal 300.000 handtekeningen nodig. Let op: maximaal 1 verzoek per kiesgerechtigde.

Teken nu!

Waarom een referendum?

Hart voor Democratie kiest geen stelling voor of tegen de nieuwe donorwet. Wel hebben wij vier argumenten om het initiatief voor dit referendum te nemen.

  1. De actieve donorregistratie die per 2020 in werking treedt heeft een directe invloed op alle burgers. Iedereen wordt automatisch als orgaandonor geregistreerd, tenzij je zelf in actie komt. De vraag of we orgaandonatie op deze manier willen regelen, is perfect voor een referendum. Het gaat namelijk over je eigen lichaam, en wat de overheid daarmee mag doen.
  2. De regering wil het referendumrecht afpakken. Het instrument zou ‘niet brengen wat er van verwacht werd’, zegt D66-minister Ollongren. Maar de afgelopen twee referenda tonen aan dat burgers juist steeds beter met het instrument overweg kunnen. Laten we blijven oefenen!
  3. Het doel van de wetswijziging is om via actieve registratie meer orgaandonoren te werven. Een referendum zorgt voor publiek debat, en daarmee voor aandacht voor dat onderwerp. Dat zal óók tot meer registraties leiden.
  4. Uit onderzoek blijkt dat vooral laag- en middelbaar geschoolde kiezers het referendum als een brug tussen burger en bestuur beschouwen. Neem deze mensen hun inspraak niet af, referenda zijn goed om het afnemende vertrouwen in de politiek herstellen!
Teken nu voor een referendum over de Donorwet!